Serveis

1.- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS. 

 

PRESTEM ABSOLUTAMENT TOTS ELS SERVEIS QUE LA SEVA PROPIETAT NECESSITA: MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS, RESSOLUCIÓ D’ AVARIES, INCIDÈNCIES I SINISTRES, GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE, ASSESSORIA JURÍDICA, I ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS NECESSÀRIES PER A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS, LA DIRECCIÓ LLETRADA LA DIRIGEIX L’ ADVOCAT ANDREU FELIPE, COL·LEGIAT Nº 2.622 DE BALEARS.

 

2.- SERVEIS INMOBILIARIS.

 

FEM LA MEDIACIÓ EN LA RECERCA DELS SEUS LLOGATERS, TOT INVESTIGANT I RECOLLINT INFORMES DE SERIOSITAT I SOLVÈNCIA, REDACTEM ELS CONTRACTES, GESTIONEM LA FACTURACIÓ I COBRAMENT MENSUAL, I RESOLEM TOTES LES INCIDÈNCIES I VICISSITUDS QUE PUGUI DEPARAR EL TRACTE CONTINU ENTRE LES PARTS, DES DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE FINS A LA SEVA RESOLUCIÓ PER TRANSCURS DEL TERMINI CONVINGUT O PER QUALSEVOL ALTRA FORMA D’EXTINCIÓ DE L’ARRENDAMENT, INCLÒS EL DESNONAMENT PER FALTA DE PAGAMENT, LA DIRECCIÓ LLETRADA DEL QUAL ASSUMEIX L’ADVOCAT ANDREU FELIPE, COL·LEGIAT Nº 2.622 DE BALEARS.

 

 

FEM LA MEDIACIÓ EN LA COMPRAVENDA DE FINQUES RÚSTIQUES I URBANES, ASSESSOREM I GESTIONEM TOTS ELS TRÀMITS PARTICULARS I OFICIALS, AMB L’EXPERIÈNCIA, CAPACITACIÓ, PROFESSIONALITAT I EFICÀCIA D’UN AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA, ANDREU FELIPE, A.P.I. COL·LEGIAT NÚMERO 458 DE BALEARS.

A IMMOBILIÀRIA ANDREU FELIPE, LA SEVA PROPIETAT ESTÀ EN LES MILLORS MANS.