Serveis

1.- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS. 

 

PRESTEM ABSOLUTAMENT TOTS ELS SERVEIS QUE LA SEVA PROPIETAT NECESSITA: MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS, RESSOLUCIÓ D’ AVARIES, INCIDÈNCIES I SINISTRES, GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE, ASSESSORIA JURÍDICA, I ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS NECESSÀRIES PER A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS I ELS LLOGUERS, LA DIRECCIÓ LLETRADA DE LES QUALS ASSUMEIX O DIRIGEIX L’ ADVOCAT ANDREU FELIPE REUS, COL·LEGIAT Nº 2.622 DE BALEARS.

 

2.- MEDIACIÓ I GESTIÓ D’ARRENDAMENTS D’HABITATGES I LOCALS.

 

FEM LA MEDIACIÓ EN LA RECERCA DELS SEUS LLOGATERS, TOT INVESTIGANT I RECOLLINT INFORMES DE SERIOSITAT I SOLVÈNCIA, REDACTEM ELS CONTRACTES, GESTIONEM LA FACTURACIÓ I COBRAMENT MENSUAL, I RESOLEM TOTES LES INCIDÈNCIES I VICISSITUDS QUE PUGUI DEPARAR EL TRACTE CONTINU ENTRE LES PARTS, DES DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE FINS A LA SEVA RESOLUCIÓ PER TRANSCURS DEL TERMINI CONVINGUT O PER QUALSEVOL ALTRA FORMA D’EXTINCIÓ DE L’ARRENDAMENT, INCLÒS EL DESNONAMENT PER FALTA DE PAGAMENT, LA DIRECCIÓ LLETRADA DEL QUAL ASSUMEIX O DIRIGEIX L’ADVOCAT ANDREU FELIPE, COL·LEGIAT Nº 2.622 DE BALEARS.

 

3.- ALTRES SERVEIS IMMOBILIARIS.

 

FEM LA MEDIACIÓ EN LA COMPRAVENDA DE FINQUES RÚSTIQUES I URBANES, ASSESSOREM I GESTIONEM TOTS ELS TRÀMITS PARTICULARS I OFICIALS, AMB L’EXPERIÈNCIA, CAPACITACIÓ, PROFESSIONALITAT I EFICÀCIA D’UN AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA, ANDREU FELIPE REUS, A.P.I. COL·LEGIAT NÚMERO 458 DE BALEARS.

A LA IMMOBILIÀRIA ANDREU FELIPE, LA SEVA PROPIETAT ESTÀ EN LES MILLORS MANS.